Tìm hiểu về khái niệm Bộ tài chính tiếng anh là gì?

Trong bộ máy chính quyền Nhà nước Việt Nam, bộ tài chính được xem là một trong những cơ quan có ý nghĩa quan trọng nhất. Tuy nhiên với nhiều người, khái niệm Bộ Tài chính tiếng Anh là gì vẫn còn là câu hỏi khó? Đến với bài viết hôm nay, chúng tôi sẽ giúp bạn tìm hiểu về vấn đề này. 

bộ tài chính tiếng anh là gì

Bộ tài chính tiếng anh là gì?

Khái niệm Bộ tài chính

Bộ tài chính được xem là một loại cơ quan quan trọng của Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Cơ quan này có chức năng thực hiện quản lý nhà nước về tài chính – ngân hàng. 

Trong hệ thống tài chính – ngân hàng gồm có các yếu tố như: ngân sách nhà nước; lệ phí, phí và thu khác của ngân sách nhà nước; dự trữ nhà nước; đầu tư tài chính; thuế; tài sản công theo quy định của pháp luật; quỹ tài chính nhà nước. Cùng với các loại tài chính doanh nghiệp; kinh tế tập thể và tài chính hợp tác xã. Ngoài ra còn có kế toán, hải quan, kiểm toán độc lập, bảo hiểm, chứng khoán, giá, hoạt động dịch vụ tài chính và các dịch vụ khác thuộc phạm vi quản lý nhà nước, đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo quy định của pháp luật cũng thuộc phạm vi quản lý của Bộ tài chính. 

Bộ tài chính có quyền hạn và nhiệm vụ gì? 

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu của Bộ tài chính được pháp luật Việt Nam quy định cụ thể tại Điều 2 Nghị định số 87/2017/NĐ – CP. Dưới đây, chúng tôi sẽ liệt kê một số điều khoản về vấn đề được nêu trên như sau:

 • Trình Chính phủ bản thảo dự án luật, dự án pháp lệnh, dự thảo nghị quyết của Quốc hội, dự thảo nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, dự thảo nghị định của Chính phủ theo kế hoạch, chương trình được xây dựng pháp luật hàng năm đã được Bộ phê duyệt và các đề án, dự án theo phân công của Thủ tướng Chính phủ và Chính phủ.
 • Trình Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ kế hoạch, chiến lược phát triển trung hạn, dài hạn, hàng năm trên các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ tài chính, chỉ thị, dự thảo và các văn bản khác của Thủ tướng Chính phủ theo quy định mà pháp luật đề ra. 
bộ tài chính tiếng anh là gì

Một số thông tin cần thiết về nhiệm vụ và quyền hạn của Bộ tài chính

 • Ban hành các thông tư, quyết định, chỉ thị cùng các văn bản khác thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.
 • Hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra và tổ chức thực hiện nghiêm túc các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, chính sách sau khi được ban hành, phê duyệt. Đồng thời tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về những lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ. 
 • Về quản lý ngân sách nhà nước: tổng hợp, lập và trình Chính phủ kế hoạch 5 năm quốc gia, kế hoạch tài chính và ngân sách nhà nước 3 năm quốc gia cùng các dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương theo từng năm. Xây dựng và trình lên Chính phủ những phương án và dự thảo của ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật. 

Bộ tài chính tiếng anh là gì? 

Trong từ điển tiếng anh Bộ tài chính là The ministry of finance. Còn về định nghĩa Bộ tài chính bằng tiếng anh được hiểu như sau:

 • The ministry of finance is an agency of the government, performing the function of state management over: Finance – Budget
 • About the finance – budget including: state budget; fees, charges and other state budget revenues; taxes; state financial funds; state reserve; cooperative finance and collective economy; financial investment; accountant; insurance; independent audit; financial service activities and other services within the scope of state management of the ministry; stock and representing the owner of state capital in the enterprise in accordance with the law.
bộ tài chính tiếng anh là gì

Một số từ tiếng anh trong Bộ tài chính

Những từ tiếng anh có liên quan tới Bộ tài chính 

Nếu các bạn đang tìm hiểu Bộ tài chính tiếng anh là gì? Thì cũng đừng quên tìm hiểu thêm một số từ tiếng anh quan trọng có liên quan đến Bộ này nhé! Sau đây, chúng tôi sẽ cung cấp một số từ cơ bản như:

 • Banker is draft nghĩa là hối phiếu ngân hàng
 • Bad debt nghĩa là cho nợ quá hạn
 • Acknowledgement nghĩa là giấy báo in
 • Account holder nghĩa là chủ tài khoản
 • Accept the bill nghĩa là chấp nhận hối phiếu
 • Accommodation bill nghĩa là hối phiếu khống
 • Accumulated reserve nghĩa là nguồn tiền được tích lũy
 • Academic nghĩa là học thuật
 • Accommodation finance nghĩa là tài trợ khống. 

Như vậy qua bài viết trên, hy vọng có thể giúp ích cho bạn trong việc tìm hiểu Bộ tài chính tiếng anh là gì? Đừng quên theo dõi các cập nhật tiếp theo của chúng tôi để biết thêm nhiều điều thú vị nữa nhé!

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Logo