Quy định về chi phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu

Sau khi thẩm định kết quả chọn nhà thầu thì bạn sẽ mất một khoản chi phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu. Khoản chi phí này đã được pháp luật Nhà nước quy định rõ ràng, do vậy hôm nay chúng ta sẽ bàn luận sâu hơn về quy định về chi phí này.

Quy định về chi phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu

Quy định về chi phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu đã được ghi rõ ràng tại Nghị định 63 năm 2014 của Chính phủ ban hành. Cụ thể như sau:

Tùy thuộc theo tính chất, quy mô của dự án, gói thầu mà nhà đầu tư chọn một mức giá để tiến hành bán hồ sơ yêu cầu và hồ sơ mời thầu. Mức giá này tùy thuộc phạm vi đấu thầu. Nếu đấu thầu trong nước thì giá sẽ là 2 triệu đồng cho bộ hồ sơ mời thầu và 1 triệu đồng cho bộ hồ sơ yêu cầu, còn nếu áp dụng hình thức đấu thầu quốc tế thì mức giá sẽ được áp dụng theo hình thức này riêng.

chi phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu

Kinh phí để thành lập và thẩm định, kiểm tra hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ sơ tuyển:

Đối với kinh phí thành lập hồ sơ mời quan tâm và hồ sơ sơ tuyển thì được xác định bằng 0.05% giá trị của gói thầu, mức giá này thấp nhất là 1 triệu đồng và cao nhất là 30 triệu đồng.

Đối với kinh phí thẩm định, kiểm tra hồ sơ tuyển thì được xác định bằng 0.03% giá trị của gói thầu đang được mời, mức giá này cũng có giới hạn thấp nhất là 1 triệu đồng và cao nhất là 30 triệu đồng.

Kinh phí thành lập và thẩm định, kiểm tra hồ sơ mời thầu và hồ sơ yêu cầu:

Đối với kinh phí thành lập hồ sơ mời thầu và hồ sơ yêu cầu thì được xác định bằng 0.1% giá trị của gói thầu đang đề cập, mức kinh phí này có giới hạn từ 1 triệu đồng đến 50 triệu đồng.

Đối với kinh phí thẩm định, kiểm tra hồ sơ mời thầu và hồ sơ yêu cầu thì được xác định bằng 0.05% giá trị của gói thầu, tương tự như kinh phí thành lập hồ sơ thì kinh phí kiểm tra này được giới hạn từ 1 triệu đồng đến 50 triệu đồng.

Kinh phí tiếp theo cần đóng đó là kinh phí để đánh giá, nhận xét các bộ hồ sơ liên quan: Hồ sơ quan tâm, sơ tuyển, dự thầu, đề xuất.

Đối với kinh phí đánh giá, nhận xét hồ sơ quan tâm và hồ sơ dự sơ tuyển thì kinh phí được xác định bằng 0.05% giá trị gói thầu, giới hạn trong khoảng từ 1 triệu đồng đến 30 triệu đồng.

Đối với kinh phí đánh giá, nhận xét hồ sơ dự thầu và hồ sơ đề xuất được xác định bằng 0.1% giá trị gói thầu, giới hạn trong khoảng 1 triệu đồng đến 50 triệu đồng.

Nếu các gói thầu cùng một dự án có nội dung giống nhau thì nếu các gói thầu đó cần phải chọn lại nhà thầu thì kinh phí để thành lập, thẩm định kiểm tra các hồ sơ quan tâm, sơ tuyển, mời thầu, yêu cầu được tính tối đa là 50% so với kinh phí lần đầu đồng thời trong lần này cũng cần hoàn thiện đầy đủ kinh phí chọn lựa nhà thầu.

Kinh phí được quy định tại điều 9 Nghị định này tại các khoản 2, khoản 3, khoản 4, khoản 5 và khoản 6 chỉ được áp dụng nếu bên đầu tư trực tiếp tiến hành. Còn nếu bên đầu tư không trực tiếp tiến hành mà thuê bên thứ 3 là tư vấn thì các khoản này chỉ có tác dụng là cơ sở để tính chi phí dựa trên khối lượng công việc, năng lực của người tư vấn, thời gian hoàn thành,…

Kinh phí để Hội đồng tiến hành giải quyết đề nghị của nhà thầu về việc chọn lựa nhà thầu thì là 0.02% giá tham gia dự thầu của nhà thầu đó, mức kinh phí này cũng được giới hạn trong khoảng từ 1 triệu đồng đến 50 triệu đồng.

Cuối cùng đó là kinh phí để đăng tải các thông tin, tài liệu liên quan đến đấu thầu, các kinh phí liên quan như: kinh phí duy trì tài khoản, tham gia mạng đấu thầu quốc gia, và các khoản kinh phí khác theo quy định của Bộ Tài Chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

chi phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu

Chú ý về chi phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu

Chú ý rằng chi phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu đối với cả tình huống nhà thầu không được chọn vẫn được tính là 0.05% giá trị gói thầu và giới hạn từ 1 triệu đồng đến 50 triệu đồng.

Đồng thời các thông tin về chi phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu thì có đề cập tới giá trị của gói thầu. Giá trị của gói thầu thì đã được quy định rõ tại Luật Đấu thầu 2013 như sau:

Giá trị của gói thầu được tính dựa trên tổng số tiền mà dự án đó được đầu tư hoặc dự toán của dự án nếu có, bao gồm cả những khoản kinh phí dự phòng về thuế, phí duy trì và các khoản kinh phí phát sinh khác trong quá trình tiến hành dự án. Và nếu có thay đổi về giá trị của gói thầu thì giá mới cần được cập nhật liên tục tối thiểu là 28 ngày trước khi mở thầu để bên nhà thầu nắm rõ.

Trên đây chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu quy định về chi phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu. Cảm ơn quý độc giả đã theo dõi.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Logo