Cập nhật công thức tính điểm hòa vốn của dự án mới nhất 2021

Công thức tính điểm hòa vốn của dự án giúp chủ doanh nghiệp, công ty có thể xác định được điểm hòa vốn của dự án để đưa ra các chiến lược kinh doanh hợp lý trong giai đoạn tiếp theo để đảm bảo thu hồi được vốn. Do vậy hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau cập nhật công thức mới nhất trong năm 2021 để tính điểm hòa vốn của dự án kinh doanh.

Tìm hiểu về điểm hòa vốn khi kinh doanh

Định nghĩa

Trong kinh doanh, điểm hòa vốn được định nghĩa đó là một điểm mà tại đó dòng tiền thu lại từ dự án bằng tổng số tiền đã được cung cấp cho dự án hay đó gọi là vốn kinh doanh hoặc số tiền dư bằng định phí.

công thức tính điểm hòa vốn của dự án

Từ đó điểm hòa vốn trong kinh doanh sẽ xác định được khi nào dự án sẽ thu lại được số tiền đã bỏ ra đầu tư ban đầu. Đồng thời khi đó chủ công ty, doanh nghiệp cũng thấy rõ được 3 yếu tố là tổng số sản phẩm đã được sản xuất ra, dòng tiền thu lại từ dự án và bao lâu sẽ hòa vốn.

Ý nghĩa

Khi nắm rõ và nhận định đúng về điểm hòa vốn sẽ giúp chủ doanh nghiệp có cái nhìn tổng quan, chính xác hơn về mối quan hệ giữa chi phí sản xuất, sản lượng sản phẩm và lợi nhuận sinh ra khi buôn bán, phân phối sản phẩm hàng hóa. Từ mối quan hệ đó giúp người chủ doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất nắm được

+ Sản lượng sản phẩm, hàng hóa phải được bao nhiêu thì mới đạt đúng điểm hòa vốn?

+ Doanh thu của sản phẩm phải đạt bao nhiêu thì mới đạt đúng điểm hòa vốn?

+ Nếu lỗ thì trong giai đoạn đó doanh nghiệp, công ty của mình sẽ lỗ bao nhiêu vì kinh phí sản xuất lớn, sản lượng và doanh thu không đạt yêu cầu?

+ Và ý nghĩa to lớn nhất đối với doanh nghiệp, công ty đó chính là người điều hành sẽ nắm bắt được thực trạng của công ty, doanh nghiệp của mình từ đó xem xét, cân nhắc đưa ra được những ý kiến, chiến lược kinh doanh phù hợp cho giai đoạn đó nhằm giải quyết vấn đề còn tồn đọng của công ty và kích thích phát triển sản xuất, kinh doanh hạn chế tối đa tình trạng lỗ vốn và thúc đẩy lợi nhuận từ dự án, làm cho dự án đạt được hiệu quả cao hơn.

Công thức tính điểm hòa vốn của dự án mới nhất 2021

Hiện nay có 2 công thức tính điểm hòa vốn của dự án được chia theo phạm vi kinh doanh một mặt hàng hay nhiều mặt hàng. Chúng ta cùng đi sâu tìm hiểu.

Công thức tính điểm hòa vốn dành cho kinh doanh một mặt hàng

Ở trường hợp này sẽ có 2 phương pháp để tính điểm hòa vốn.

Phương pháp sử dụng đồ thị

Doanh thu tổng của dự án được tính bằng tổng của các biến phí, định phí và lợi nhuận của dự án. Nhưng đối với điểm hòa vốn thì dự án chưa sinh ra lợi nhuận, doanh thu lúc này chỉ được tính bằng tổng biến phí và định phí.

công thức tính điểm hòa vốn của dự án

Lúc này bằng cách biểu diễn của người làm sẽ trình bày sản lượng cần đạt để hòa vốn và doanh thu cần đạt để hòa vốn.

Phương pháp số dư đảm phí

Phương pháp tính toán này được sinh ra trên ý tưởng là: mỗi sản phẩm, hàng hóa được bán ra thị trường thì sẽ có một số dư đảm phí nhất định. Từ đó áp dụng được tổng định phí sản xuất sẽ tìm ra được số lượng sản phẩm cần bán để hoàn vốn. Số lượng hàng hóa này được tính bằng thương của tổng định phí và số dư đảm phí của mỗi sản phẩm, hàng hóa được bán. Còn doanh thu để hòa vốn sẽ được tính bằng thương của tổng định phí và tỷ lệ số dư đảm phí của sản phẩm.

Công thức tính điểm hòa vốn dành cho kinh doanh nhiều mặt hàng

Do trường hợp kinh doanh nhiều mặt hàng thì sẽ có các giá cả của mỗi sản phẩm là không giống nhau nên khi xác định điểm hòa vốn lúc này sẽ dựa trên bình quân. Cách tính điểm hòa vốn cụ thể như sau:

Đầu tiên cần tính được tỷ lệ kết cấu của từng sản phẩm, hàng hóa trên tất cả mặt hàng. Tỷ lệ này được tính bằng doanh thu của riêng mặt hàng đó chia cho tổng doanh thu của tất cả mặt hàng nhân với 100%.

Tiếp theo đó cần tính tỷ lệ số dư đảm phí trung bình của các sản phẩm, hàng hóa. Tỷ lệ số dư đảm phí trung bình được tính bằng tỷ lệ số dư đảm phí của từng mặt hàng, sản phẩm nhân với tỷ lệ kết cấu tương ứng của sản phẩm đó.

Từ đó xác định được doanh thu hòa vốn cũng như cách tính doanh thu hòa vốn của dự án kinh doanh một mặt hàng là lấy tổng định phí sản xuất chia cho tỷ lệ số dư đảm phí trung bình. Cuối cùng là lấy doanh thu hòa vốn đó nhân với tỷ lệ kết cấu của các sản phẩm, hàng hóa tương ứng  để tìm được doanh thu hòa vốn đối với từng sản phẩm, mặt hàng riêng.

Trên đây chúng tôi đã giúp bạn cập nhật công thức tính điểm hòa vốn của dự án mới nhất 2021. Chúc các bạn áp dụng công thức thành công.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Logo