Tìm hiểu điều kiện ghi nhận Tài sản cố định vô hình và hữu hình

Điều kiện ghi nhận Tài sản cố định là một trong những mối quan tâm của người dân hiện nay. Vậy chi tiết điều kiện là gì? Làm sao để nhận biết được đó là Tài sản cố định. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu và làm rõ về vấn đề này trong bài viết dưới đây nhé! 

Tìm hiểu điều kiện ghi nhận Tài sản cố định 

Tài sản cố định ở đây được chia làm hai loại đó là hữu hình và vô hình. Dựa vào điều 3 của Thông tư 45/2013/TT-BTC do Bộ tài chính quy định nên mỗi loại sẽ có những điều kiện ghi nhận khác nhau:

Điều kiện để có thể ghi nhận Tài sản cố định hữu hình là gì?

Tài sản cố định hữu hình được xem là loại tư liệu lao động mang hình thái vật chất rõ ràng, đi kèm với đó là chúng thỏa mãn tất cả các điều kiện chuẩn của một tài sản hữu hình. Đảm bảo vẫn giữ nguyên hình dạng ban đầu mặc dù đã tham gia vào các chu kỳ kinh doanh ví dụ như máy móc, thiết bị, nhà cửa, các phương tiện giao thông vận tải, … 

Tài sản hữu hình mang kết cấu độc lập hoặc gồm một hoặc nhiều bộ phận riêng lẻ. Đặc biệt nếu thiếu bất kỳ bộ phận nào sẽ không hoạt động được. Một Tài sản cố định hữu hình sẽ phải thỏa mãn các điều kiện ghi nhận tài sản cố định sau thì mới được công nhận:

 • Sử dụng tài sản đó sẽ chắc chắn thu được lợi nhuận 
 • Thời gian sử dụng tài sản phải đạt từ 1 năm trở lên
 • Nguyên giá phải có giá trị từ 30.000.000 triệu đồng trở lên và phải được thẩm định một cách rõ ràng, minh bạch.

Tuy nhiên, đối với một số trường hợp đặc biệt thì sẽ yêu cầu các điều kiện khác nhau:

 • Trường hợp tài sản là hệ thống có nhiều bộ phận cấu thành nếu thiếu một bộ phận vẫn hoạt động được. Mỗi bộ phận đó đều đảm bảo 3 điều kiện trên thì sẽ được xem là một Tài sản cố định hữu hình. 
 • Trường hợp tải sản là súc vật thì mỗi con đảm bảo đồng thời 3 điều kiện trên thì sẽ được xem là một Tài sản cố định hữu hình. 
 • Trường hợp đối với mảnh vườn có nhiều cây lâu năm thì tải sản sẽ tính trên từng mảnh hoặc từng cây thỏa mãn đủ 3 điều kiện trên. Nếu đủ và đúng thì sẽ được xem là một Tài sản cố định hữu hình.

điều kiện ghi nhận tài sản cố định

Để được công nhận là Tài sản cố định hữu hình thì tài sản phải đảm bảo thỏa mãn đủ 3 điều kiện theo quy định của Nhà nước.

Điều kiện để có thể ghi nhận Tài sản cố định vô hình là gì?

Tài sản cố định vô hình là loại tài sản không biểu thị qua hình thái vật chất mà chúng ta có thể thấy được. Loại tài sản này được tạo ra bởi các giá trị đã được đầu tư cũng có khả năng tham gia vào quá trình kinh doanh ví dụ như bằng phát minh, bằng sáng chế, chi phí phát hành hay bản quyền của tác giả, … 

Ngoài ra Tài sản cố định vô hình còn bao gồm: các quyền sử dụng đất, quyền sở hữu, chương trình phần mềm, tác phẩm âm nhạc, tác phẩm văn học, … Điều kiện để ghi nhận Tài sản cố định vô hình cũng tương tự như Tài sản cố định hữu hình. Các loại tài sản phải đồng thời thỏa mãn cả 3 điều kiện để có thể được xem là một Tài sản cố định vô hình. 

Nếu không thỏa mãn các điều kiện được nhắc trên thì các khoản chi phí sẽ được gọi là hạch toán trực tiếp hay chi phí kinh doanh. Đối với các trường hợp đặc biệt dưới đây sẽ được ghi nhận là Tài sản cố định vô hình nếu thỏa mãn thêm 7 điều kiện sau:

 • Tài sản có kỹ thuật đạt được tính khả thi chắc chắn hoàn thành được để đảm bảo cho việc sử dụng hoặc mua bán trao đổi.
 • Doanh nghiệp đã có dự định sản xuất hoàn thành tài sản để đáp ứng mục đích sử dụng và mua bán.
 • Doanh nghiệp phải có khả năng sử dụng được cũng như bán được tài sản đã tạo ra.
 • Tài sản vô hình được tạo ra phải đem lại lợi nhuận về mặt kinh tế trong tương lai. 
 • Trong giai đoạn triển khai, doanh nghiệp phải đảm bảo đầy đủ các nguồn lực về nhiều mặt để có thể hoàn thành việc bán và sử dụng tài sản đó.
 • Doanh nghiệp xác định được toàn bộ chi phí để đảm bảo việc sản xuất tài sản đó trong thời gian triển khai. 
 • Doanh nghiệp phải lên phương án ước tính về tiêu chuẩn của thời gian sử dụng cũng như giá trị tuân thủ theo đúng quy định về tài sản vô hình. 

Lưu ý:

Các khoản chi phí không được xếp vào Tài sản cố định vô hình mà sẽ trở thành chi phí kinh doanh đã nói trên bao gồm:

 • Chi phí giai đoạn nghiên cứu
 • Chi phí dùng để thành lập doanh nghiệp 
 • Chi phí đào tạo nhân viên 
 • Nhãn hiệu thương mại
 • Chi phí chuyển dịch địa điểm

Và thời hạn của các loại chi phí này là không dưới 3 năm.

điều kiện ghi nhận tài sản cố định

Đối với các trường hợp đặc biệt thì Tài sản cố định vô hình phải một lúc đảm bảo 7 điều kiện được nêu thêm trong quy định.  

Trong bài viết trên, chúng tôi đã cung cấp các thông tin về vấn đề điều kiện ghi nhận Tài sản cố định. Hy vọng bài viết này sẽ giúp cho bạn hiểu rõ hơn về quy định của Nhà nước về vấn đề này!

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Logo