Những người như thế nào thì có thể được xét để kết nạp vào đảng?

Những người như thế nào thì có thể được xét để kết nạp vào Đảng? Muốn được kết nạp vào Đảng thì bạn phải đảm bảo các điều kiện gì? là thắc mắc của nhiều người, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu sau đây nhé.

Đảng là tổ chức chính trị đại diện cho một gia cấp, bao gồm những người tiêu biểu, gương mẫu, có ý chí đấu tranh bảo vệ quyền lợi giai cấp. Do đó, không phải ai cũng có thể được xét duyệt để kết nạp vào Đảng. Các tiêu chí để xem xét kết nạp Đảng như sau:

Xem xét điều kiện gia đình

Quy định 57/QĐ-TW ngày 03/05/2007 đã chỉ ra rõ những người có vấn đề về lý lịch gia đình sau đây thì không được xem xét kết nạp đảng. 

 • Những người có cha, mẹ đẻ, người nuôi dưỡng của vợ hoặc chồng, vợ hoặc chồng đã từng làm tình báo viên, gián điệp, mật báo viên,…báo cáo tình hình cho các cơ quan của địch
 • Những người có cha, mẹ đẻ, người nuôi dưỡng của vợ hoặc chồng, vợ hoặc chồng đã từng tham gia vào cơ quan của địch với mục đích làm những việc có tội với cách mạng, với nhân dân. Và đã giữ chức vụ ủy viên ban chấp hành, ủy viên ban thư ký hoặc tương đương trong các đảng phái, tổ chức chính trị của địch với mục đích phản động

Lưu ý: Với những người có lý lịch như trên nhưng từ khi tham gia công tác có thành tích xuất sắc, ý thức giác ngộ lý tưởng của Đảng, tỏ rõ thái độ phản đối, lên án những sai phạm, tội ác của người thân, vẫn sẽ được xem xét. Nếu được ban thường vụ cấp ủy trực thuộc Trung ương đồng ý thì vẫn kết nạp vào Đảng, nhưng phải được.

 • Những người có cha, mẹ đẻ, người nuôi dưỡng của vợ hoặc chồng, vợ hoặc chồng đang làm tình báo, gián điệp hoặc làm việc cho các cơ quan của địch nhằm chống phá cách mạng dưới mọi hình thức cũng không được kết nạp vào Đảng.
 • Những người có cha, mẹ đẻ, người nuôi dưỡng của vợ hoặc chồng, vợ hoặc chồng có hành vi chống phá tư tưởng, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam.
 • Những người có cha, mẹ đẻ, người nuôi dưỡng của vợ hoặc chồng, vợ hoặc chồng đang bị khởi tố, điều tra bởi những cơ quan có thẩm quyền về tội xâm phạm an ninh quốc gia, đang bị phạt tù về tội hình sự đặc biệt nghiêm trọng.
 • Những người có cha, mẹ đẻ, người nuôi dưỡng của vợ hoặc chồng, vợ hoặc chồng là người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài có hành vi chống Đảng và Nhà nước hoặc không rõ lai lịch chính trị hoặc đang làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài có hành vi chống Đảng và Nhà nước.

Như vậy, nếu lý lịch gia đình bạn không thuộc một trong những trường hợp nêu trên thì đều được xem xét kết nạp Đảng.

Bản thân những người như thế nào thì có thể được xét để kết nạp vào đảng?

Ngoài lý lịch gia đình thì bản thân mỗi cá nhân muốn được xét duyệt vào Đảng cũng phải có những quy định nhất định. Vậy những người như thế nào thì có thể được xét để kết nạp vào đảng?

Những người như thế nào thì có thể được xét để kết nạp vào đảng?

Về tiêu chuẩn chung:

Những công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên;  tự nguyện thực hiện theo Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, đạt tiêu chuẩn và nhiệm vụ đảng viên, đang hoạt động trong một tổ chức thuộc quản lý của đảng; là người ưu tú, gương mẫu, được nhân dân tin tưởng, đều có thể được xét để kết nạp vào Đảng.

Về tuổi đời:

 • Tính đến thời điểm chi bộ xét kết nạp, người xét kết nạp phải đủ 18 tuổi (tính theo tháng).
 • Việc kết nạp vào Đảng những người trên 60 tuổi do cấp uỷ trực thuộc Trung ương xem xét, quyết định.

Về trình độ học vấn:

 • Những người có bằng tốt nghiệp THCS hoặc tương đương trở lên sẽ được xét duyệt vào Đảng
 • Học vấn của người vào Đảng đang sinh sống ở vùng núi, không có điều kiện kinh tế và những trường hợp cụ thể khác không bảo đảm được quy định chung thì thực hiện theo Hướng dẫn của Ban Bí thư.

Các trường hợp không được xem xét kết nạp Đảng:

 • Những người đã và đang có dấu hiệu làm tình báo, gián điệp, chỉ điểm, mật báo viên, cộng tác viên hoặc làm việc cho các cơ quan an ninh, tình báo, tiết lộ bí mật của Đảng cho địch.
 • Những người đã tham gia bộ máy chính quyền của địch, có những hoạt động chính trị phản động, phản nhà nước, có tội với nhân dân.
 • Những người tham gia đấu tranh cách mạng nhưng đã khai báo, chỉ điểm gây thiệt hại cho cách mạng.
 • Nhận hỗ trợ, tài trợ của cá nhân, tổ chức đang có hoạt động chống Đảng và Nhà nước.
 • Có biểu hiện cơ hội chính trị, bè phái gây mất đoàn kết nghiêm trọng.
 • Đồng tình, bao che, tiếp tay cho hoạt động của các phần tử chống Đảng và Nhà nước.
 • Không tán thành theo quan điểm, đường lối xây dựng chủ nghĩa xã hội của Đảng.
 • Phát tán tài liệu có nội dung trái quy định, chủ trương của Nhà nước
 • Làm phát tán những nội dung thuộc bí mật nội bộ Đảng, lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo để xuyên tạc, vu khống người khác làm ảnh hưởng xấu đến nội bộ Đảng.
 • Tham gia vào các tổ chức, phong trào trái phép, có nội dung chống Đảng và nhà nước.
 • Đang có tiền án, tiền sự, bị xử lý về hành vi xâm phạm an ninh quốc gia, phạm tội hình sự đặc biệt nghiêm trọng.
 • Chuyên làm nghề mê tín, dị đoan.

Như vậy, bạn đã biết những người như thế nào thì có thể được xét để kết nạp vào đảng chưa? Đó là những người trên 18 tuổi, có lý lịch gia đình tốt và bản thân là người chấp hành tốt có quy định, chủ trương của Nhà nước.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Logo