Những thông tin về thời gian bán hồ sơ mời thầu không thể bỏ qua

Thời gian bán hồ sơ mời thầu đã được quy định rõ theo quy định của pháp luật, không phải muốn bán lúc nào cũng được. Chính vì thế nắm rõ mốc thời gian này sẽ có tác động tốt cho cả bên mời thầu lẫn bên dự thầu. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về những thông tin về thời gian bán hồ sơ mời thầu không thể bỏ qua.

thời gian bán hồ sơ mời thầu

Thời gian bán hồ sơ mời thầu  

Đối với việc bán hồ sơ mời thầu thì hiện nay có 2 hình thức chính đó là bán qua mạng tương ứng với đấu thầu qua hệ thống chung của đấu thầu quốc gia và bán trực tiếp ứng với hình thức đấu thầu trực tiếp. Tại trường hợp này thì tại điều 12 Luật Đấu thầu năm 2013 đã được quy định rõ ràng như sau:

Trong vòng 5 ngày không kể ngày nghỉ kể từ khi nhận được biên bản thẩm định kết quả thì bên mời thầu cần thực hiện chọn nhà thầu phù hợp.

Sau 3 ngày kể từ ngày đầu tiên có thông báo nộp hồ sơ mời quan tâm, mời sơ tuyển và mời thầu được đăng tải và các thư mời thầu được gửi đi trước thời hạn kết thúc đấu thầu, các hồ sơ được phát hành.

Đối với đấu thầu trong nước thì các nhà thầu sẽ có thời gian chuẩn bị hồ sơ ít nhất là 10 ngày và đối với hình thức đấu thầu quốc tế thì thời gian này ít nhất là 20 ngày. Thời điểm  bắt đầu tính thời gian là lúc gửi hồ sơ mời quan tâm cho đến khi kết thúc đấu thầu. Nếu nhà thầu gửi hồ sơ sau khi kết thúc đấu thầu thì hồ sơ sẽ không hợp lệ. Đối với hồ sơ dự tuyển thì quy định cũng tương tự như vậy.

Thời gian để chuẩn bị hồ sơ đề xuất là ít nhất 5 ngày, không kể ngày nghỉ. Hồ sơ đề xuất cũng cần được nộp trước khi kết thúc đấu thầu mới được coi là hợp lệ.

Khi nhà thầu tiến hành tổng hợp giấy tờ, tài liệu chuẩn bị hồ sơ tham gia dự thầu thì với đấu thầu trong nước thời gian tối thiểu 20 ngày và với đấu thầu quốc tế thời gian tối thiểu là 40 ngày, nếu hồ sơ được gửi đến sau thời gian đấu thầu thì sẽ không hợp lệ.

Thời gian để thẩm định, đánh giá với hồ sơ dự tuyển và hồ sơ quan tâm thì là 20 ngày, hồ sơ đề xuất thời gian là 30 ngày và tối đa là 45 ngày với hình thức đấu thầu trong nước. Còn với hình thức đấu thầu quốc tế thì thời gian để đánh giá với hồ sơ dự tuyển, hồ sơ quan tâm là 30 ngày, hồ sơ đề xuất tối đa 40 ngày và tối đa là 60 ngày với hồ sơ dự thầu. Tuy vậy thời hạn này có thể kéo dài nhưng không được kéo dài quá 20 ngày để đảm bảo tiến độ thực hiện của gói thầu.

Thời gian tối đa để phê duyệt hồ sơ quan tâm, mời sơ tuyển, yêu cầu và mời thầu. Thời gian này bắt đầu kể từ khi văn bản yêu cầu phê duyệt hồ sơ hoặc thẩm định hồ sơ.

Sau khi nhận được văn bản yêu cầu phê duyệt kết quả thẩm định chọn nhà thầu thì cần phải thực hiện phương án xử lý với kết quả chọn lựa đó.

thời gian bán hồ sơ mời thầu

Kể từ khi kết thúc đấu thầu, các hồ sơ dự thầu và đề xuất có thời hạn có hiệu lực nhiều nhất là 180 ngày với các gói thầu, dự án ít phức tạp nhưng nếu với các dự án, gói thầu có tính phức tạp thì thời gian này lên đến 210 ngày. Nếu có nhu cầu kéo dài thời gian có hiệu lực của các hồ sơ này thì cần tiến hành yêu cầu nhưng không được quá lâu để đảm bảo được đúng tiến độ của gói thầu, dự án.

Đồng thời giúp cho dự án được đi vào tiến hành thi công đúng thời hạn thì tối đa là 5 ngày kể từ khi kết quả chọn lựa nhà thầu được thông qua thì bên mời thầu, nhà đầu tư cần có công văn cụ thể gửi tới các nhà thầu để họ có thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu. Nhận hồ sơ có thể gửi qua bưu điện hoặc mang trực tiếp tại trụ sở bên mời thầu.

Chú ý về thời gian bán hồ sơ mời thầu

Chú ý rằng đối với các thời gian được đề cập ở trên thì sẽ không tính vào các ngày nghỉ, ngày lễ mà chỉ tính thời gian làm việc chung của công ty. Ví dụ trong một tuần thì công ty đó nghỉ chủ nhật nên thời gian làm việc của 1 tuần chỉ còn 6 ngày.

Khi nộp các hồ sơ liên quan thì cần phải quan tâm tới ngày đóng thầu, nếu nộp hồ sơ sau thời gian đó thì hồ sơ sẽ không hợp lệ và bị loại.

Cuối cùng đó là trong một số trường hợp thì thời hạn có thể được yêu cầu kéo dài tuy nhiên thời hạn kéo dài cần đảm bảo phù hợp để làm sao cho gói thầu, dự án được tiến hành đúng theo tiến độ đã đặt ra.

Trên đây chúng ta đã tìm hiểu về những thông tin về thời gian bán hồ sơ mời thầu không thể bỏ qua. Thêm vào đó là một số chú ý cụ thể, mong các bạn đã có được thông tin mong muốn.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Logo