Thu nhập bình quân đầu người Việt Nam và những ảnh hưởng do dịch Covid-19

Đại dịch Covid-19 khiến cho thu nhập bình quân đầu người Việt Nam trong năm 2020 và nửa đầu năm 2021 giảm đi nhanh chóng. Theo những con số thống kê mới nhất,  năm 2020 thu nhập bình quân đầu người giảm 1%. Vậy, Covid-19 ảnh hưởng như thế nào đến thu nhập bình quân đầu người? Và vùng nào của Việt Nam có thu nhập bình quân cao nhất? Ta cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây nhé. 

thu nhập bình quân đầu người việt nam

Covid-19 ảnh hưởng như thế nào đến thu nhập bình quân đầu người tại Việt Nam

Ảnh hưởng của Covid-19 đến thu nhập bình quân đầu người Việt Nam 

Theo kết quả thống kê mới nhất, 4,2 triệu đồng là thu nhập bình quân của một người một tháng bất kỳ trong năm 2020. Con số này giảm 1% so với mức thu nhập bình quân đầu người năm 2019. 

Đầu năm 2020, kinh tế cũng như xã hội Việt Nam chịu nhiều ảnh hưởng của đại dịch Covid. Nền kinh tế bị đóng băng, nhiều ngành nghề bị trì trệ. Khu vực thành thị thu nhập bình quân đầu người là 5,6 triệu đồng/tháng. Trong khi đó khu vực nông thôn chỉ đạt con số 3,5 triệu đồng/tháng. Con số này cho thấy, thành thị có mức thu nhập bình quân lớn hơn đến 1,6 lần so với nông thôn.

Đồng thời, trong năm 2020 Covid-19 cũng làm xuất hiện tình trạng bất bình đẳng giữa chi tiêu và thu nhập của nhóm nghèo và nhóm giàu. 

Thu nhập bình quân đầu người có sự chênh lệch giữa thu và chi

Theo thống kê, thu nhập bình quân đầu người giữa thu và chi có sự chênh lệch đáng kể do ảnh hưởng của Covid-19 gây ra.

Về thu nhập

9,1 triệu đồng là con số thu nhập bình quân 1 tháng của 20% hộ gia đình giàu nhất. Trong đó 1,1 triệu đồng là con số thu nhập bình quân đầu người của 20% hộ gia đình nghèo nhất. Những con số này có sự chênh lệch rất lớn. Ngay cả những vùng khác nhau thì mức thu nhập bình quân đầu người cũng khác nhau.

Dự báo năm 2021, mức thu nhập bình quân đầu người Việt Nam sẽ còn thấp hơn nữa. Nửa đầu năm 2021, nhiều tỉnh thành của Việt Nam bị tê liệt để thực hiện các biện pháp phong tỏa và cách ly để chống lại đại dịch.

thu nhập bình quân đầu người việt nam

Thu nhập bình quân đầu người tại Việt Nam đang có xu hướng giảm do dịch Covid-19

Về chi tiêu

Một tháng, chi tiêu giữa nhóm người nghèo nhất và nhóm người giàu nhất có sự cách biệt lớn. 4,6 triệu đồng là chi tiêu bình quân đầu người một tháng của nhóm giàu nhất và 1,4 triệu đồng là chi tiêu bình quân một tháng của nhóm nghèo nhất. Sự chênh lệch này lên đến 3,5 lần.

Theo kết quả thống kê, đối với các hộ gia đình năm 2020, mỗi tháng mức chi tiêu bình quân là 2,89 triệu đồng. Trước khi xảy ra đại dịch Covid-19, con số này có thể tăng lên rất nhiều lần. 

Tìm hiểu khu vực có thu nhập bình quân đầu người cao nhất

Theo thống kê, vùng có mức thu nhập bình quân đầu người cao nhất là Đông Nam Bộ. Mức thu nhập mỗi tháng của một người là 6 triệu đồng. Trong khi đó, vì ảnh hưởng của Covid-19 mà vùng trung du và các tỉnh miền núi phía Bắc mỗi tháng mức thu nhập bình quân đầu người chỉ đạt 2,7 triệu đồng. 

Tổng thu nhập năm 2020, 55,4% là tỷ trọng thu từ tiền công, tiền lương. 11,2% là tỷ trọng thu được từ nông lâm ngư nghiệp. 22,9% là tỷ trọng thu được từ hoạt động phi nông lâm ngư nghiệp. Còn lại các nguồn thu khác chiếm 10,5%. Có thể thấy Đông Nam Bộ là vùng áp dụng chuyển dịch cơ cấu trong việc làm, tăng nguồn thu từ tiền công và giảm nguồn thu từ nông lâm ngư nghiệp. 

Tuy nhiên, năm 2020 và nửa đầu năm 2021, đại dịch viêm đường hô hấp cấp Covid -19 đã ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống cũng như nền kinh tế của toàn bộ người dân. So với thời kỳ trước, con số này tăng chậm hơn rất nhiều. Trong khi cả nước bị ảnh hưởng, nhưng Đông Nam Bộ vẫn đứng đầu cả nước về mức chi tiêu một tháng là 3,9 triệu đồng. Trong khi đó các tỉnh miền núi phía Bắc mức chi phí chỉ 2,1 triệu đồng.

Trong tổng chi tiêu bình quân đầu người năm 2020 tại Đông Nam bộ thì mỗi người mỗi tháng là 2,7 triệu đồng. Con số này được chia 1,35 triệu đồng là phục vụ ăn uống và 1,37 triệu đồng là phục vụ hoạt động sinh hoạt. Người giàu và người nghèo vẫn có sự chênh lệch rất nhiều về chi tiêu bình quân đầu người. 

Như vậy, Covid-19 ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống và nền kinh tế của Việt Nam. Tuy nhiên, với những cố gắng của đội ngũ nhân viên y tế cùng nhân dân thì chắc chắn kinh tế sẽ nhanh chóng được khôi phục.

thu nhập bình quân đầu người việt nam

Đông Nam Bộ có mức thu nhập bình quân đầu người cao nhất

Trên đây là những thông tin về thu nhập bình quân đầu người Việt Nam và những ảnh hưởng do dịch đại dịch Covid-19 đến thu chi. Năm 2021, Việt Nam vẫn đang đấu tranh chống đại dịch. Vẫn còn những khó khăn trước mắt khi các ca nhiễm ở các tỉnh ngày càng tăng. Tuy nhiên, sẽ nhanh chóng tôi chúng ta sẽ lại ổn định như trước. Hãy theo dõi chúng tôi để tiếp tục cập nhật các thông tin hữu ích bạn nhé.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Logo